Saturday, September 05, 2009

kyu khoe khoe chaand ki firak mai udaas hai dil....
aaj haath thaam lu , ek haath ki kami khali....

0 Jee khol kar likh dijie ..: